Atnalı Fistül Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

Atnali Fistul

Anal kanal ile anüs yakınındaki cilt arasında bir fistül oluştuğunda, kişi dışkı yaptığında kanama, ağrı ve akıntı meydana gelebilir. Anal fistülün diğer olası belirtileri arasında şişlik, hassasiyet, anüs çevresinde kızarıklık, kabızlık ve ateş yer alır. Bir hasta anal apseyi boşaltmak için ameliyat olduktan sonra fistül gelişebilir. Bazı vakalarda fistül kalıcı drenaja neden olur; diğer vakalarda ise kanal açıklığının dış tarafı kapatılırsa tekrarlayan anal apseler oluşabilir.

Fistül, epitel hücrelerle kaplı iki organ veya damar arasındaki anormal tüp benzeri bir bağlantıdır. Fistüller genellikle hastalığın sonucudur, ancak tedavi için cerrahi olarak yapay fistüller de oluşturulabilir. Doğal fistüller bağırsağın ucu ile anüs yakınındaki cilt arasında (anal fistül) veya bağırsak ile vajina arasında (uterovajinal fistül) oluşur. Fistüller rektum ile vajina arasında da oluşabilir ve buna rektovajinal fistül denir. Fistüller genellikle yaralanma veya ameliyattan kaynaklansa da, bir enfeksiyonun şiddetli iltihaplanmaya neden olmasından sonra da oluşabilirler. Crohn hastalığı ve ülseratif kolit gibi iltihaplı bağırsak rahatsızlıkları, iki bağırsak döngüsü arasında fistüllere yol açan durumlara örnektir. Örneğin bir kişinin böbrek diyalizine ihtiyacı olduğunda, bir arter ve bir ven (arteriyovenöz fistül) arasında yapay bir fistül oluşturulabilir. Arteriyovenöz fistül bir yaralanmadan da kaynaklanabilir.

Fistül türleri

Basit fistülde iç ve dış delikler yırtığa en yakın olanlardır. Dış delik dışarıdan çıplak gözle görülebilir. Bu, hastanın uygun tedavi ile en verimli şekilde iyileştiği zamandır. Tıp dilinde intersfinkterik fistül olarak da adlandırılır. Bu en yaygın fistül türüdür. Genellikle makatın iç kısmındaki salgı bezlerinde oluşan apse formunun, makatın iç ve dış kasları arasındaki boşluklara yayılarak dış cilde yönelmesi ve boşalması sonucu oluşur. İntersfinkterik fistüllerde fistülün yolu (ağız) dentat çizgi olarak da adlandırılan dentat çizginin altında uzanır; dış ağız anüsten en fazla 1-2 cm uzaklıkta bulunur. Ancak bazen enfeksiyonun yönü yukarı ve içe doğru ilerleyerek farklı tipte fistüller oluşturabilir. Komplike fistülde iç os makat veya bağırsakta yer alır. Cerrahi tedavi uygulanırsa bu kasların zarar görme ihtimali yüksektir. Uygun tedavi uygulanmazsa hastada gaz kaçağı ve dışkı olabilir. MR ile tanı konulmalıdır.

Tıp dilinde her 100 anal fistül vakasının 20 ila 30’unu transsfinkterik fistüller oluşturur. İntersfinkterik boşluktaki irin laterale doğru kıvrılır, eksternal anal sfinkteri (dış makat kası) geçer ve iskiorektal boşluğa ulaşır. Bu boşluktan inen irin rektumdan yaklaşık 2-3 cm uzaktadır ve cilde dökülür. Dış anal sfinkteri geçtiği seviyeye bağlı olarak inferior transsfinkterik fistül, orta transsfinkterik fistül ve superior transsfinkterik fistül olmak üzere 3 aşamada değerlendirilir. Ancak bazı durumlarda fistülün ağzı yukarıda olup içe doğru yüksek, kör bir iz oluşturabilir. Bu gibi durumlarda transsfinkterik fistül bazen suprasfinkterik fistül haline gelebilir. Ayrıca fistül hattının iltihaplanması, makat kasları arasındaki boşluklardan arka tarafa doğru ilerledikçe daha karmaşık bir hal alır.

Atnalı fistül nedir?

Bu aşamada hastanın günlük yaşamı sekteye uğrar. Oldukça ağrılı bir süreçtir. Öte yandan at nalı fistülü, görünüm olarak at nalı şeklinde olduğu için bu ismi almıştır. Bu fistül iki ağız birbirine bakacak şekilde oluşur. U harfinin iki ucu gibidirler. Bu tekrarlama olasılığı yüksek bir evredir. Anal fistüllerin yaklaşık %90’ı basit fistüllerden oluşur. İhmal edilen fistüller komplike fistüllere dönüşebilir. Komplike fistüller haline gelmeden tedavi edilmelidir. Tıp dilinde nadir görülen bir fistül tipidir. Görülme sıklığı %5 ile %20 arasında değişmektedir. Suprasfinkterik fistülün bir diğer adı da supalevator anal fistüldür.

Bu yazı ilginizi çekebilir : Ameliyatsız Anal Fistül Tedavisi

Bu, intersfinkterik boşluktaki enflamasyonun dış ve iç sfinkterlerden yukarı ve içe doğru ilerlemesiyle başlar. En içteki makat kasından önce iskiorektal boşluğa, sonra da dışa doğru cilde geçiş nedeniyle oluşur. Fistül sıklıkla dış makat kasına uzanarak komplike hale gelebilir. Ekstrasfinkterik fistül, fistüllerin en karmaşık olanıdır. Anal fistül oluşumlarında genellikle rektal apse öyküsü vardır. Ancak ekstrasfinkterik fistüller için durum biraz daha farklıdır. Ekstrasfinkterik fistüller genellikle Chron, divertikülit gibi anorektal hastalıklar veya travma, alt rektumu da etkileyen yaralanmalar nedeniyle gelişir. Pratikte fistül olarak kabul edilmezler. Yerleşim yeri genellikle kalın bağırsağın son kısmı olan rektum ile anüs çevresindeki cilt arasında olduğu için bu bölgede oluşur ve uzanım gösterir.

     

    Biz Sizi Arayalım

    Tedavilerimiz hakkında detaylı bilgi için adınızı ve telefon numaranızı bırakabilirsiniz.