Makat Apsesi Tedavisi

Makat Apsesi Nedir?

Anorektal apseler daha başka nedenlerle de olsa da, en sık olarak anal kanaldaki enfeksiyonlardan köken alan ve belki de cerrahide en sık rastladığımız klinik durumlardan biridir.

Hastaların çoğunda altta yatan sebepler aynı olsa da apselerin yerleşimlerine göre farklı anatomik yayılım gösterirler.

Hastanın şikayetleri

Hastaların bir çoğunda;

 • Ağrı
 • Ateş
 • Hassasiyet
 • Kızarklık

Makat bölgesinde dolgunluk (sandalye yada koltuğa oturamazlar, yan otururlar) gibi şikayetler bulunur.

İlerleyen apse olgularında bu bölgede akıntı da olaya eşlik eder.

Apse Tedavisi

Hastalarda makat bölgesinde apse gelişmişse mutlaka apse kontrollü bir şekilde drenaj yapılmalı yani tamamı boşaltılmalıdır. Daha sonra hastanın durumuna göre tekli yada ikili antibiyotik tedavisi başlanabilir.

Ardından apsenin durumu ve sebebiyle ile ilgili kontrollere muhakkak devam edilmelidir.

Hastaların yaklaşık %30 ile %50'sinde anal kanal ile perianal deri arasında iyileşmeyen kalıcı bir tünel (fistül) gelişebilir. Bu hastalar kendilerini genellikle kesilmeyen bir iltihap akıntısı veya makat çevresinde zaman zaman şişlik ve ağrı, ardından akıntı olması şeklinde ifade ederler.

Merkezimizde Makat Apsesi Tedavisi

 • Merkezimize gelen tüm Apse hastaları önce detaylı muayene edildikten sonra hastalığı ve tedavisi ile ilgili olarak bilgilendirilir.
 • Hasta hijyenik ortamın sağlanması amacıyla kendisine ait özel odasına alınır.
 • Hazırlık aşamasından sonra steril ortamda müdahale edilmesi için steril müdahale odasına alınır.
 • Müdahale için lokal anestezi uygulanır. çünkü apse boşaltılması çok ağrılı bir işlemdir. Ağrı dolayısıyla hastaların apseleri tam ve doğru bir şekilde boşaltılamayabilir, bu yüzden anestezi gereklidir.
 • Drenaj yani apse boşaltımı steril şartlarda uygulanır.(5-10 dakika)
 • İşlemin ardından hasta kendi odasında dinlenir. Ardından yürüyerek işine veya evine döner.

Makat Apsesi Tedavisinin Avantajları

 • Hasta aynı gün işine dönebilir.
 • Narkoz ve narkoz riski yoktur. Alanın lokal anestezi ile uyuşturulması yeterlidir.
 • Apse tam olarak steril olarak boşaltılır.
 • Ağrı minimaldir.
 • Apse bölgesi tamamen boşaltıldığı için nüks yada fistül oluşma ihtimali düşüktür.

Hastalarımızın en önemli avantajı aynı gün rahatsızlık sebeplerini öğrenip ,aynı gün işlem(müdahale) ardından rahat bir şekilde evlerine dönebilmeleridir.

OP. DR. Yasir GÖZÜ
Genel Cerrahi

Doktor Bilgisi

Hızlı Randevu

Makat Apsesi Tedavisi
Sağlık Makaleleri

Makat Apsesi Tedavisi

Makat apsesi tedavisine başlamadan önce hasta detaylı muayene edilir.

Makat apsesinin belirtileri

Makat apsesinin belirtileri arasında makatta şiddetli ağrı, şişlik, kabızlık gibi sorunlar yer almaktadır.

Makat Apsesi Nedir?

Makat bölgesinde içinde iltihap veya cerahat dolu bir kesecik oluşmasına ‘’makat apsesi’’ denir.