Ameliyatsız Rektal Prolapsus (Makat Sarkması) Tedavisi

Rektal prolapsus (Makat sarkması) nedir?

Kalın bağırsağın makata yakın olan son bölümü yani rektum'un makattan dışarı sarkması veya makat kanalına doğru fıtıklaşmasına''rektal prolapsus'' adı verilir. Makat etrafında yer alan dışkı tutma kaslarının (sfinkterler) zayıflaması sonucunda dışkı veya mukus adı verilen sümüksü sıvının gelmesi söz konusu olabilir. Her iki cinste de olabilmekle birlikte kadınlarda erkeklere oranla 6 kat daha sık görülür veya hastaların % 80'i kadındır. Çok sayıda doğum yapan kadınların yaklaşık % 50'sinde leğen (çatı, pelvis) kemiği içindeki organlarda genel sarkma görülür ve bu duruma ''pelvik organ prolapsus'u'' adı verilir. Burada sarkan organlar ise; mesane (idrar torbası), hazne (vajina) ve makattır. Olsen ve ark. çalışmasında ise kadınlarda yaşam süresince pelvik organ Prolapsus'u gelişme riskinin % 12-20 arasında olduğu saptanmıştır. Çocuklarda ise sıklıkla dört yaşta (en sık ilk yaşta) görülür ve erişkinlerde 50 yaştan sonra sık olarak görülür. Moschcowitz ilk olarak 1912 yılında rektal prolapsus sorununu tanımlamıştır.

Rektal prolapsus (makat sarkması)  tanısı nasıl konulur?

Bu konuda uzman bir hekim hastanın sorgulamasını yaparken ve muayene sırasında çoğunlukla rektal prolapsus (makat sarkması) tanısını koyabilir. Hastalar muayene sırasında öncelikle yatarak ve ardından çömelmeleri ve ıkınmaları istenilerek muayene edilir ve bu sayede özellikle tip III rektal prolapsus olgularında çoğunlukla tanı konulur. Muayene sırasında belirgin şekilde bağırsak sarkması (prolapsus) saptanırsa, ödem gelişmemesi için doktor sıklıkla bağırsağı içeriye iter ve bazen de bağırsağın tekrar çıkmaması için flasterle tutturur. Bağırsağın aşırı sarkması sonucunda, lenf damarlarının tıkanmasına bağlı olarak ödem gelişir ve bu durum önlenmezse bağırsakta çürümeye (nekroz) neden olabilir.

Defekografi: Bazen iç veya gizli rektal prolapsus (makat sarkması) durumlarında radyolojik bir inceleme tekniği olan video-defekografi yararlı olur. Bu görüntüleme yönteminde bağırsak hareketleri sırasında floroskopi (video-defekografi), bilgisayarlı tomografi (BT defekografi) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG defekografi) ile çeşitli görüntüler alınarak gizli makat sarkmaları görüntülenebilir.

Pelvik MRG: Makat ve pelvik taban kaslarının durumu hakkında ''pelvik relaksasyon MRG'' ile bilgi edinilir. Bu kaslarda var olan hasar kolaylıkla MRG'de görülebilir.

ERUS: özellikle cerrahi onarım yapılacak hastalarda endoskopik rektal ultrasonografi (ERUS) ile inceleme yararlıdır. Bu inceleme radyoloji uzmanı tarafından ultrason probu aracılığı ile veya endoskopist tarafından ucuna ultrason monte edilmiş bir endoskop yardımı ile yapılabilir.

Üroloji muayenesi: bu hasta grubunda sıklıkla idrar yakınmaları da olur, bu nedenle bir Üroloji Uzmanı'nın muayenesi çok katkı sağlayabilir.

Rektal prolapsus (makat sarkması) belirtileri nelerdir?

 • Kabızlık: sıklıkla daha genç hastalarda görülür. Hastalarda % 50-70 oranında kabızlık görülür.
 • Gaz ve dışkı kaçırma: Hastaların % 40-80'inde mevcuttur, bu durum gaz ve dışkı inkontinensi (fekal inkontinens) olarakta adlandırılır. Sıklıkla daha ileri yaştaki hastalarda görülür. Sarkmaya bağlı bağırsak genişlemesi, pudendal sinir bozukluğu (nöropati), rektoanal önleyeci (inhibitör) refleksin sürekli olarak uyarılması, gaz ve dışkı kaçırmaya neden olur. Ancak, burada gaz ve dışkı kaçırmaya asıl neden olan gaz ve dışkı tutma kaslarının (anal sfinkter) bağırsağın sürekli olarak dışarıya sarkması nedeniyle aşırı gerilmeye maruz kalması ve bunun sonucunda da zarar görmesi nedeniyledir.
 • Dışkılama güçlüğü: olguların % 50'sinde görülür.
 • Tıkayıcı tipte dışkılama (obstrüktif defekasyon)
 • Makat sarkması varlığında makat kasının istirahat basınçları azalır ve rektumda genişleme olur.

Merkezimizde Ameliyatsız  Rektal Prolapsus (Makat Sarkması) Tedavisi

Merkezimize gelen tüm prolapsus hastaları önce detaylı muayene edildikten sonra hastalığı ve tedavisi ile ilgili olarak bilgilendirilir. Bayan hastaların prolapsus hastalığının teşhis ve tedavisinde bayan doktor Op.Dr. Ayşegül ENER ve ekibini seçebilirler. Hastanın karar verme aşamasından sonra;

 • Hasta hijyenik ortamın sağlanması amacıyla kendisine ait özel odasına alınır.
 • Hazırlık aşamasından sonra Steril ortamda müdahale edilmesi için steril müdahale odasına alınır.
 • Müdahale için lokal anestezi uygulanır. Hasta ile birlikte karar verilen ameliyatsız prolapsus (basur) yöntemi steril şartlarda uygulanır. (3-5 dakika)
 • İşlemin ardından hasta kendi odasında dinlenir. Ardından gündelik seyrine döner.

Ameliyatsız Prolapsus Tedavisinin Avantajları

 • Hasta aynı gün işine dönebilir.
 • Narkoz ve narkoz riski yoktur.
 • Ameliyat stresi yoktur.
 • Ağrı minimaldir.

Hastalarımızın en önemli avantajı aynı gün rahatsızlık sebeplerini öğrenip, aynı gün işlem(müdahale) ardından rahat bir şekilde evlerine dönebilmeleridir.

OP. DR. Yasir GÖZÜ
Genel Cerrahi

Doktor Bilgisi

Hızlı Randevu

Ameliyatsız Rektal Prolapsus (Makat Sarkması) Tedavisi
Sağlık Makaleleri

Makat Sarkması Ameliyatsız Tedavi

Makat sarkması tedavisinde ameliyatsız yöntemler...

Makat sarkması ile Hemoroid arasındaki fark

Makatta kanama ve makattan sarkma gibi belirtiler hemoroid (basur) ve hem de rektal prolapsusta görülür.

Rektal Prolapsus (Makat Sarkması) neden olur?

Rektal prolapsus oluşumunda kronik kabızlık, çok sayıda doğum yapma ve aşırı ishal etkilidir.